Verschil Tussen Gemiddelde Kosten En Marginale Kosten

Inhoudsopgave:

Verschil Tussen Gemiddelde Kosten En Marginale Kosten
Verschil Tussen Gemiddelde Kosten En Marginale Kosten

Video: Verschil Tussen Gemiddelde Kosten En Marginale Kosten

Video: Verschil Tussen Gemiddelde Kosten En Marginale Kosten
Video: Economie Academy : les marginale opbrengsten en marginale kosten 2023, December
Anonim

Belangrijkste verschil - gemiddelde kosten versus marginale kosten

Het belangrijkste verschil tussen gemiddelde kosten en marginale kosten is dat de gemiddelde kosten de totale kosten zijn gedeeld door het aantal geproduceerde goederen, terwijl de marginale kosten de stijging van de kosten zijn als gevolg van een marginale (kleine) verandering in de productie van goederen of een extra eenheid van output. Zowel de gemiddelde kosten als de marginale kosten zijn twee sleutelbegrippen in management accounting die algemeen in overweging worden genomen bij de besluitvorming door rekening te houden met de verdiende inkomsten en de resulterende kosten van een bepaald scenario. Er bestaat een positief verband tussen deze twee soorten kosten, aangezien de marginale kosten lager blijven dan de gemiddelde kosten wanneer de gemiddelde kosten dalen en de marginale kosten hoger zijn dan de gemiddelde kosten wanneer de gemiddelde kosten stijgen. Wanneer de gemiddelde kosten constant zijn, zijn de marginale kosten gelijk aan de gemiddelde kosten.

INHOUD

1. Overzicht en belangrijkste verschil

2. Wat zijn gemiddelde kosten

3. Wat zijn marginale kosten

4. Vergelijking zij aan zij - gemiddelde kosten versus marginale kosten

5. Samenvatting

Wat zijn de gemiddelde kosten?

Gemiddelde kosten zijn de totale kosten gedeeld door het aantal geproduceerde goederen. Het bestaat uit de som van gemiddelde variabele kosten en gemiddelde vaste kosten. De gemiddelde kosten worden ook wel 'eenheidskosten' genoemd. De gemiddelde kosten kunnen worden berekend met behulp van de onderstaande formule.

Gemiddelde kosten = totale kosten / aantal geproduceerde eenheden

De gemiddelde kosten worden rechtstreeks beïnvloed door het niveau van de output; wanneer het aantal geproduceerde eenheden toeneemt, nemen de gemiddelde kosten per eenheid af, aangezien de totale kosten over een groter aantal eenheden zullen worden verdeeld (ervan uitgaande dat de variabele kosten per eenheid constant blijven). De totale vaste kosten blijven constant, ongeacht de stijging van het aantal geproduceerde eenheden; dus de totale variabele kosten leveren de grootste bijdrage aan de totale gemiddelde kosten.

ABC Company is bijvoorbeeld een ijsproductiebedrijf dat in het voorgaande boekjaar 85.000 ijsjes heeft vervaardigd en daarbij de volgende kosten heeft gemaakt.

Totale variabele kosten (kosten per eenheid zijn $ 15 * 85.000) = $ 1.275.000

Totale vaste kosten = $ 925.000

Totale kosten = $ 2.200.000

Het bovenstaande resulteerde in een gemiddelde kostprijs per eenheid van $ 25,88 ($ 2.200.000 / 85.000)

Voor het komende boekjaar verwacht het bedrijf het aantal eenheden te verhogen tot 100.000. Ervan uitgaande dat de variabele kosten per eenheid constant blijven, zal de kostenstructuur als volgt zijn.

Totale variabele kosten (kosten per eenheid zijn $ 15 * 100.000) = $ 1.500.000

Totale vaste kosten = $ 925.000

Totale kosten = $ 2.425.000

De resulterende gemiddelde kosten per eenheid op basis van het bovenstaande zijn $ 24,25 ($ 2.425.000 / 100.000).

Verschil tussen gemiddelde kosten en marginale kosten
Verschil tussen gemiddelde kosten en marginale kosten

Figuur 01: Grafiek gemiddelde totale kosten

Wat zijn marginale kosten?

Marginale kosten zijn de stijging van de kosten als gevolg van een marginale (kleine) verandering in de productie van goederen of een extra outputeenheid. Het concept van marginale kosten is een belangrijk besluitvormingsinstrument dat bedrijven kunnen gebruiken om te beslissen hoe schaarse middelen kunnen worden toegewezen om de kosten te minimaliseren en de inkomsten te maximaliseren. Marginale kosten worden berekend als, Marginale kosten = verandering in totale kosten / verandering in output

Om effectieve beslissingen te nemen, moeten de marginale kosten worden vergeleken met de marginale inkomsten (toename van de inkomsten uit extra eenheden)

BNH is bijvoorbeeld een fabrikant van elektronische apparaten die 500 eenheden produceert voor een bedrag van $ 135.000. De kosten per paar schoenen bedragen $ 270. De verkoopprijs van een paar schoenen is $ 510; dus de totale omzet is $ 255.000. Als GNL een extra paar schoenen produceert, bedragen de inkomsten $ 255.510 en de totale kosten $ 135.290.

Marginale inkomsten = $ 255.510 - $ 255.000 = $ 510

Marginale kosten = $ 135.290 - $ 135.000 = $ 290

Het bovenstaande resulteert in een verandering in het nettovoordeel van $ 220 ($ 510- $ 290)

Marginale kosten helpen bedrijven te beslissen of het al dan niet voordelig is om extra eenheden te produceren. Het verhogen van de output alleen is niet voordelig als de verkoopprijzen niet kunnen worden gehandhaafd. Daarom ondersteunen marginale kosten het bedrijf om het optimale productieniveau te bepalen.

Belangrijkste verschil - gemiddelde kosten versus marginale kosten
Belangrijkste verschil - gemiddelde kosten versus marginale kosten

Figuur 02: Grafiek van marginale kosten

Wat is het verschil tussen gemiddelde kosten en marginale kosten?

Diff Artikel Midden voor Tafel

Gemiddelde kosten versus marginale kosten

Gemiddelde kosten zijn de totale kosten gedeeld door het aantal geproduceerde goederen. Marginale kosten zijn de stijging van de kosten als gevolg van een marginale (kleine) verandering in de productie van goederen of een extra outputeenheid.
Doel
Het doel van de gemiddelde kosten is om de impact op de totale eenheidskosten te beoordelen als gevolg van veranderingen in het outputniveau. Het doel van de marginale kosten is om te beoordelen of het voordelig is om een extra eenheid / een klein aantal extra eenheden te produceren.
Formule
De gemiddelde kosten worden berekend als (gemiddelde kosten = totale kosten / aantal geproduceerde eenheden). Marginale kosten worden berekend als (Marginale kosten = verandering in totale kosten / verandering in output).
Vergelijkingscriteria
De gemiddelde kosten van twee outputniveaus worden vergeleken om de verandering in de totale kosten per eenheid te berekenen. Marginale kosten worden vergeleken met marginale inkomsten om de impact van een beslissing te berekenen.

Samenvatting - Gemiddelde kosten versus marginale kosten

Het verschil tussen gemiddelde kosten en marginale kosten is dat de gemiddelde kosten worden gebruikt om de impact op de totale eenheidskosten te berekenen als gevolg van veranderingen in het outputniveau, terwijl de marginale kosten de stijging van de kosten zijn als gevolg van een marginale verandering in de productie van goederen of een extra outputeenheid. Deze twee concepten worden gebruikt voor een betere besluitvorming door schaarse middelen efficiënt toe te wijzen en om optimale productieniveaus te identificeren en in praktijk te brengen.

Aanbevolen: