Verschil Tussen Eigen Vermogen En Activa

Verschil Tussen Eigen Vermogen En Activa
Verschil Tussen Eigen Vermogen En Activa

Video: Verschil Tussen Eigen Vermogen En Activa

Video: Verschil Tussen Eigen Vermogen En Activa
Video: Balans: Hoe werkt de Balans bij boekhouden? 2023, December
Anonim

Eigen vermogen versus activa

Aan het einde van het jaar stellen organisaties financiële overzichten op die hun activiteit voor de specifieke periode weergeven. Een van deze overzichten die wordt opgesteld, is de balans en bevat een aantal posten zoals activa, passiva, eigen vermogen, trekkingen, enz. In het volgende artikel worden twee van dergelijke balansposten besproken; eigen vermogen en activa, en legt duidelijk het verschil tussen de twee uit.

Eigen vermogen

Eigen vermogen is een vorm van eigendom van het bedrijf en aandeelhouders staan bekend als de 'eigenaren' van het bedrijf en zijn activa. Elk bedrijf heeft in de opstartfase een of andere vorm van kapitaal of eigen vermogen nodig om met de bedrijfsactiviteiten te beginnen. Eigen vermogen wordt gewoonlijk verkregen door kleine organisaties door middel van de bijdragen van de eigenaar, en door grotere organisaties door de uitgifte van aandelen. Eigen vermogen kan dienen als een veiligheidsbuffer voor een onderneming en een onderneming dient voldoende eigen vermogen aan te houden om haar schulden te dekken. Het voordeel voor een bedrijf om via eigen vermogen geld te krijgen, is dat er geen rentebetalingen hoeven te worden gedaan, aangezien de houder van het eigen vermogen ook een eigenaar van het bedrijf is. Het nadeel is echter dat dividendbetalingen aan aandeelhouders niet fiscaal aftrekbaar zijn.

Middelen

Activa zijn algemeen bekend als alles met een waarde die staat voor economische middelen of eigendom dat kan worden omgezet in iets van waarde, zoals contanten. Activa kunnen de vorm hebben van immateriële financiële activa of materiële fysieke activa. Immateriële activa hebben mogelijk geen fysieke aanwezigheid, behalve het bestaan van een document dat het eigendomsbelang in het actief vertegenwoordigt. Voorbeelden van dergelijke financiële activa zijn onder meer aandelen, obligaties, fondsen in een bank, investeringen, debiteuren, goodwill van het bedrijf, auteursrechten, patenten, enz. Fysieke activa zijn tastbare activa en kunnen worden gezien en aangeraakt, met een zeer identificeerbare fysieke aanwezigheid. Voorbeelden van dergelijke fysieke activa zijn onder meer grond, gebouwen, machines, installaties, gereedschappen, uitrusting, voertuigen, goud, zilver of enige andere vorm van tastbare economische hulpbronnen. Fysieke activa ondergaan gewoonlijk een waardevermindering als gevolg van slijtage van het actief door continu gebruik, bekend als afschrijving, of kunnen hun waarde verliezen doordat ze verouderd raken of te oud voor gebruik.

Activa kunnen ook worden onderverdeeld in vaste activa en vlottende activa. Vaste activa omvatten machines, uitrusting, materiële vaste activa enz. Vlottende activa omvatten activa zoals debiteuren, voorraden, banksaldo, contanten, enz.

Eigen vermogen versus activa

Activa en eigen vermogen zijn beide posten die aan het einde van het jaar in de balans worden opgenomen. Activa en eigen vermogen verschillen nogal van elkaar, ook al wordt aangenomen dat het hebben van een hoog eigen vermogen of kapitaal of beide gunstig zijn voor de financiële kracht van een bedrijf. Activa vertegenwoordigen elke vorm van fysiek, financieel, materieel of immaterieel item dat in contanten kan worden omgezet. Eigen vermogen verwijst naar een instroom van middelen die door de eigenaren van aandeelhouders zijn bijgedragen om het bedrijf verder te ontwikkelen en te laten groeien.

Samenvatting:

• Activa en eigen vermogen zijn beide posten die aan het einde van het jaar in de balans worden opgenomen.

• Eigen vermogen is een vorm van eigendom van het bedrijf en aandeelhouders staan bekend als de 'eigenaren' van het bedrijf en zijn activa. Eigen vermogen wordt doorgaans verkregen door kleine organisaties door middel van de bijdragen van de eigenaar, en door grotere organisaties door de uitgifte van aandelen.

• Activa zijn algemeen bekend als alles met een waarde die staat voor economische middelen of eigendom dat kan worden omgezet in iets van waarde, zoals contanten.

Aanbevolen: