Verschil Tussen Werkloosheid En Werkloosheid

Inhoudsopgave:

Verschil Tussen Werkloosheid En Werkloosheid
Verschil Tussen Werkloosheid En Werkloosheid

Video: Verschil Tussen Werkloosheid En Werkloosheid

Video: Verschil Tussen Werkloosheid En Werkloosheid
Video: 5 SOORTEN WERKLOOSHEID 2023, December
Anonim

Belangrijkste verschil - Werkloosheid versus werkloosheid

Het belangrijkste verschil tussen werkloosheid en ondertewerkstelling is dat werkloosheid verwijst naar de economische situatie waarin een persoon die actief op zoek is naar werk geen werk kan vinden, terwijl ondertewerkstelling een situatie is waarin er een discrepantie is tussen de kansen op werk en het vaardigheden- en opleidingsniveau. van de medewerkers. Zowel werkloosheid als ondertewerkstelling leiden tot ongunstige economische omstandigheden in een land en moeten effectief worden beheerd om de negatieve effecten ervan te verminderen en te beheersen. De overheid speelt dus een grote rol bij de beleidsvorming om geschoolde werknemers te behouden.

INHOUD

1. Overzicht en belangrijkste verschil

2. Wat is werkloosheid

3. Wat is werkloosheid

4. Vergelijking zij aan zij - Werkloosheid versus werkloosheid

5. Samenvatting

Wat is werkloosheid?

Werkloosheid verwijst naar de economische situatie waarin een persoon die actief op zoek is naar werk, geen werk kan vinden. Werkloosheid wordt vaak gebruikt als een belangrijke indicator van economische omstandigheden. In 2015 meldde het tijdschrift Forbes dat Zuid-Afrika, Griekenland en Spanje bovenaan de lijst met hoogste werkloosheidscijfers staan. Het werkloosheidspercentage is een maatstaf voor de frequentie van werkloosheid en wordt als volgt berekend in procenten.

Werkloosheidspercentage = aantal werkloze personen / personen dat momenteel in de beroepsbevolking werkt * 100

Inflatie is de belangrijkste oorzaak van werkloosheid. Aangezien inflatie de productiekosten verhoogt als gevolg van de stijging van het algemene prijsniveau, moeten bedrijven werknemers ontslaan om de arbeidskosten te verlagen en in bedrijf te blijven. Verder zal de totale vraag naar goederen en diensten afnemen als gevolg van de prijsstijging, wat er soms zelfs toe kan leiden dat bepaalde bedrijven in extreme situaties van de economische neergang worden beëindigd. De negatieve effecten van werkloosheid zijn drastisch te zien in een tijd van recessie waarin de economische activiteit laag is. De recessie die in 2007 begon, geeft daar een voorbeeld van.

Volgens het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics bedroeg het gerapporteerde werkloosheidspercentage in december 2007 bijvoorbeeld 5% en steeg het tot 10% in oktober 2009.

Keynesiaanse economietheorie ontwikkeld door de Britse econoom John Maynard Keynes benadrukt dat werkloosheid cyclisch van aard is en benadrukt dat overheidsingrijpen in de economie essentieel zijn om de werkloosheid tijdens recessies te verminderen en te beheersen.

Verschil tussen werkloosheid en werkloosheid
Verschil tussen werkloosheid en werkloosheid

Figuur 01: Werkgelegenheidsgraad per land (gegevens uit 2009)

Wat is werkloosheid?

Ondertewerkstelling treedt op wanneer er een discrepantie is tussen de beschikbaarheid van banen en de beschikbaarheid van vaardigheden en opleidingsniveaus. Er zijn twee soorten ondertewerkstelling, namelijk zichtbare ondertewerkstelling en onzichtbare ondertewerkstelling.

Zichtbare werkloosheid

Zichtbare ondertewerkstelling omvat werknemers die minder uren werken dan normaal is in hun respectieve vakgebied. Ze hebben vaak een deeltijdbaan of seizoensbaan, omdat ze geen voltijdse baan kunnen krijgen, ook al zijn ze wel bereid en in staat om meer uren te werken. Visuele onderbezetting kan gemakkelijk worden gemeten.

Onzichtbare werkloosheid

Onder onzichtbare ondertewerkstelling vallen ook werknemers met een voltijdbaan die niet al hun vaardigheden gebruiken. Dit soort ondertewerkstelling kan niet met succes worden gemeten, aangezien sommige werknemers zelf misschien niet beseffen dat hun vaardigheden elders beter kunnen worden gebruikt. Om onzichtbare ondertewerkstelling te meten, moet een uitgebreide oefening worden uitgevoerd waarbij de vaardigheden en functies van de werknemers worden vergeleken.

Ondertewerkstelling is voor veel werknemers een teleurstellende situatie, omdat hun vaardigheden onvoldoende worden benut en de economie niet de werkgelegenheidskansen heeft die ze willen. Als gevolg hiervan verlaat een aantal hoogopgeleide en gekwalificeerde medewerkers het land en emigreert naar andere landen op zoek naar betere kansen op werk. Dit staat bekend als 'brain drain' en als dit op grote schaal gebeurt, wordt het een ongunstige situatie voor de economie. Nigeria, India, China en Iran behoren tot de landen die gedurende een aantal opeenvolgende jaren te maken hebben met een hoge mate van braindrain.

Ethiopië is bijvoorbeeld een land met de hoogste braindrain als gevolg van ondertewerkstelling en 75% van de werknemers is in de afgelopen 10 jaar naar andere landen gemigreerd. Als gevolg hiervan worden de organisaties geconfronteerd met problemen bij het werven van bekwame werknemers op bijna elk gebied.

Wat is het verschil tussen werkloosheid en werkloosheid?

Diff Artikel Midden voor Tafel

Werkloosheid versus werkloosheid

Werkloosheid verwijst naar de economische situatie waarin een persoon die actief op zoek is naar werk, geen werk kan vinden. Ondertewerkstelling is een situatie waarin er een discrepantie is tussen de kansen op werk en het vaardigheids- en opleidingsniveau van de werknemers.
Hoofdrede
Stijging van de productiekosten en een afname van de totale vraag zijn de belangrijkste oorzaken van werkloosheid. Het gebrek aan overeenstemming tussen de beschikbaarheid van banen en de beschikbaarheid van vaardigheden en opleidingsniveaus is de belangrijkste oorzaak van ondertewerkstelling.
Meten
Werkloosheid wordt gemeten aan de hand van het werkloosheidspercentage. Er is geen duidelijke maatstaf voor ondertewerkstelling aangezien onzichtbare ondertewerkstelling moeilijk te meten is, maar braindrain kan wel worden gebruikt om ondertewerkstelling indirect te meten.
Land voorbeelden
Zuid-Afrika, Griekenland en Spanje worden geclassificeerd als landen met de afgelopen jaren hoge werkloosheidscijfers. Ethiopië, Nigeria, Iran en India zijn voorbeelden van landen die te maken hebben met een hoge braindrain als gevolg van een gebrek aan werkgelegenheid.

Samenvatting - Werkloosheid versus werkloosheid

Het verschil tussen werkloosheid en ondertewerkstelling kan worden verklaard als de economische situatie waarin een persoon die actief op zoek is naar werk geen werk kan vinden (werkloosheid) en een situatie waarin mensen hun vaardigheden en opleiding niet optimaal benutten in hun baan (ondertewerkstelling). De kansen op werk zijn over het algemeen laag in ontwikkelingslanden, dus veel mensen migreren naar ontwikkelde landen op zoek naar gunstige arbeidsvoorwaarden. Er moet een overheidsbeleid zijn om ervoor te zorgen dat de individuen van het land zowel in dienst zijn als in banen die hen in staat stellen hun opleiding, vaardigheden en vermogen om te werken te gebruiken om economische output te produceren.

Aanbevolen: