Verschil Tussen Kwalitatieve En Kwantitatieve Observatie

Verschil Tussen Kwalitatieve En Kwantitatieve Observatie
Verschil Tussen Kwalitatieve En Kwantitatieve Observatie

Video: Verschil Tussen Kwalitatieve En Kwantitatieve Observatie

Video: Verschil Tussen Kwalitatieve En Kwantitatieve Observatie
Video: Kwalitatief & kwantitatief onderzoek 2023, December
Anonim

Kwalitatieve versus kwantitatieve observatie

Bij elk onderzoek of elke evaluatie speelt observatie een grote rol, aangezien het een zeer belangrijke manier is om informatie te verzamelen om verdere analyse van de verzamelde gegevens mogelijk te maken. Er zijn twee verschillende manieren van waarnemen bij het verzamelen van wetenschappelijke gegevens; namelijk kwalitatief en kwantitatief. In dit artikel wordt geprobeerd deze verschillen op te helderen door de kenmerken van zowel kwalitatieve als kwantitatieve observatie te benadrukken.

Het is niet zo dat zowel kwantitatieve als kwalitatieve observaties exclusief voor elkaar blijven en afzonderlijk moeten worden gebruikt. In feite zijn er veel experimenten waarbij beide observatiemethoden samen moeten worden gebruikt.

Kwantitatieve observatie

Zoals de naam al aangeeft, hebben kwantitatieve waarnemingen betrekking op getallen, omdat ze de persoon in staat stellen de resultaten te kwantificeren. Deze waarnemingen kunnen worden gedaan met instrumenten waarmee de gebruiker verschillende fysieke grootheden kan kennen. Het gebruik van een thermometer geeft bijvoorbeeld de temperatuur van een object aan, een liniaal kan helpen bij het kennen van de lengte, breedte en hoogte van objecten, een weegschaal stelt de onderzoeker in staat om de gewichten van objecten te kennen, en bekerglazen geven informatie over het volume van vloeistoffen. Dit impliceert dat kwantitatieve waarneming resultaten oplevert die kunnen worden gemeten.

Kwalitatieve observatie

Bij kwalitatieve observatie ligt de focus niet op cijfers maar op kwaliteit. De informatie die op deze manier wordt verzameld, leent zich niet voor kwantificering. Wanneer het onderzoek over menselijk gedrag gaat, is kwalitatieve observatie een zeer efficiënte bron voor het verzamelen van informatie, aangezien het zonder onderwerpen over zichzelf of over hun gedrag erg moeilijk is om gegevens voor analyse te verkrijgen. Zelfs in het geval van onderzoek op dieren is kwalitatieve observatie de betrouwbaardere bron voor het verkrijgen van informatie, aangezien er geen andere manier is om gegevens te verkrijgen.

Zonder instrumenten te gebruiken, leveren de menselijke zintuigen van zien, ruiken, voelen, proeven en horen kwalitatieve observatiegegevens op.

Wat is het verschil tussen kwalitatieve observatie en kwantitatieve observatie?

• Als de verzamelde gegevens kleur, cijfers, lengte, lengte, gewicht of temperatuur bevatten, weerspiegelt dit het gebruik van kwantitatieve waarneming. Aan de andere kant zijn zwaarte, kortheid, ruwheid, geur of het proeven van zoet of zuur voorbeelden van kwalitatieve waarnemingen.

• Als we het hebben over knikkers op een tafel en we vertellen dat er zoveel knikkers zijn met hun respectievelijke kleuren en hun gewichten en diameters, dan geven we feitelijk gegevens op basis van kwantitatieve waarneming. Aan de andere kant zijn hun ruwheid en rondheid voorbeelden van kwalitatieve waarneming.

• Kwantitatieve gegevens hebben betrekking op getallen, terwijl kwalitatieve waarnemingen betrekking hebben op beschrijvingen.

• Kwalitatieve observatieresultaten kunnen niet worden gemeten, terwijl kwantitatieve observatie meetbare gegevens oplevert.

Hoeveelheden zoals oppervlakte, lengte, gewicht, temperatuur, gewicht, tijd, snelheid enz. Zijn voorbeelden van kwantitatieve waarneming, terwijl geur, smaak, textuur, kleur enz. Voorbeelden zijn van kwalitatieve waarneming.

Aanbevolen: