Verschil Tussen Autocratie En Oligarchie

Verschil Tussen Autocratie En Oligarchie
Verschil Tussen Autocratie En Oligarchie
Anonim

Autocratie versus oligarchie

Autocratie en oligarchie zijn twee regeringsvormen die tussen hen verschillen als het gaat om de methoden van heerschappij en kenmerken. De autocratische regeringsvorm wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van één leider die het volk regeert. Het is verwant aan de dictatuur van een regering.

De economie in het geval van autocratie verschilt van die van oligarchie. In de autocratie is economie in feite een bevel of een traditioneel systeem. De overheid heeft beslist een stem in alle zakelijke arrangementen. Aan de andere kant is oligarchie een regeringsvorm waarin de macht bij een kleine groep mensen berust.

Het is interessant om op te merken dat de mensen die de macht hebben om te controleren zich normaal onderscheiden door rijkdom, militaire posities, familiebanden of bedrijfsposities. Het woord 'oligarchie' is afgeleid van het Griekse woord 'oligos' dat 'een paar' betekent. Dit komt door het feit dat de oligarchische macht van de regering in handen is van slechts een paar mensen in tegenstelling tot autocratie waar de macht in handen is van één persoon.

Wanneer de macht in handen is van een kleine elitegroep van mensen of invloedrijke economische entiteiten, wordt het de naam van de bedrijfsoligarchie genoemd. Aan de andere kant is het woord 'autocratie' afgeleid van het Griekse woord 'auto' dat 'zelf' betekent. Soms verwijst het woord 'autocratie' naar de betekenis van 'iemand die alleen regeert'.

Het is interessant om op te merken dat de leider in de autocratische regeringsvorm alle macht heeft, inclusief wetgevende en uitvoerende macht. Autocratie kan soms worden gelijkgesteld aan de militaire dictatuur van een regering. Aan de andere kant kan een oligarchische regeringsvorm niet worden gelijkgesteld aan een dictatoriale regeringsvorm.

Populair per onderwerp