Verschil Tussen Directe En Indirecte Cashflow

Inhoudsopgave:

Verschil Tussen Directe En Indirecte Cashflow
Verschil Tussen Directe En Indirecte Cashflow

Video: Verschil Tussen Directe En Indirecte Cashflow

Video: Verschil Tussen Directe En Indirecte Cashflow
Video: Отчет о движении денежных средств прямой и косвенный метод 2023, December
Anonim

Belangrijkste verschil - Directe versus indirecte cashflow

Directe en indirecte kasstroom zijn twee methoden om te komen tot de nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten in het kasstroomoverzicht. Het kasstroomoverzicht bestaat uit drie hoofdonderdelen: nettokasstroom uit operationele activiteiten, nettokasstroom uit investeringsactiviteiten en nettokasstroom uit financieringsactiviteiten. Het belangrijkste verschil tussen de directe en indirecte cashflow-methode is dat de directe cashflow-methode alle belangrijke operationele kasontvangsten en betalingen voor het boekjaar per bron opsomt, terwijl de indirecte cashflow-methode het nettoresultaat aanpast voor de veranderingen in balansrekeningen om het geld te berekenen stroom uit operationele activiteiten. IASB (International Accounting Standards Board) geeft organisaties de vrijheid om de directe of indirecte methode te kiezen om de netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten te berekenen.

INHOUD

1. Overzicht en belangrijkste verschil

2. Wat is directe cashflow

3. Wat is indirecte cashflow

4. Vergelijking naast elkaar - Directe versus indirecte cashflow

5. Samenvatting

Wat is directe cashflow?

Bij de directe cashflowmethode worden alle belangrijke kasontvangsten en betalingen voor het boekjaar per bron vermeld. Met andere woorden, het geeft aan hoe de kasinstroom is ontstaan en hoe de kasuitstroom is betaald. Nadat alle bronnen zijn vermeld, wordt het verschil tussen de instroom en de uitstroom van kasmiddelen gelijk aan de netto kasstroom uit operationele activiteiten.

ADP Company stelt bijvoorbeeld het kasstroomoverzicht op volgens de directe methode

Verschil tussen directe en indirecte cashflow - 2
Verschil tussen directe en indirecte cashflow - 2

Deze categorisatie is erg handig omdat het alle bronnen van instroom en uitstroom van kasmiddelen opsomt. Het zal echter moeilijk zijn om door bedrijven van grote omvang over te nemen, aangezien ze over een aantal financieringsbronnen beschikken. Omdat de voorbereiding ervan veel tijd kost, wordt de directe cashflowmethode zelden gebruikt.

Wat is indirecte cashflow?

De indirecte kasstroommethode past het nettoresultaat aan voor de mutaties in de balansrekeningen om de kasstroom uit operationele activiteiten te berekenen. Hier worden de mutaties in activa en passiva rekeningen die van invloed zijn op de kassaldi gedurende het boekjaar toegevoegd aan of afgetrokken van de nettowinst voor belastingen.

GHI Company stelt bijvoorbeeld het kasstroomoverzicht op volgens de indirecte methode

Belangrijkste verschil - Directe versus indirecte cashflow
Belangrijkste verschil - Directe versus indirecte cashflow

Bedrijven geven de voorkeur aan de indirecte kasstroommethode boven de directe methode, aangezien deze methode gebruikmaakt van direct beschikbare informatie uit de winst- en verliesrekening en de balans. Als zodanig is de tijd die wordt besteed aan het opstellen van het kasstroomoverzicht met behulp van deze methode veel minder in vergelijking met de directe methode. Daarom wordt de indirecte methode veel gebruikt door veel bedrijven.

Verschil tussen directe en indirecte cashflow
Verschil tussen directe en indirecte cashflow

Wat is het verschil tussen directe en indirecte cashflow?

Diff Artikel Midden voor Tafel

Directe versus indirecte cashflow

Directe cashflow-methode geeft een overzicht van alle belangrijke operationele contante ontvangsten en betalingen voor het boekjaar per bron. Indirecte kasstroommethode past het nettoresultaat aan voor de wijzigingen in balansrekeningen om de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten te berekenen.
Afstemming van het nettoresultaat
Volgens de directe methode wordt het nettoresultaat niet afgestemd op de nettokasstroom uit operationele activiteiten. Volgens de indirecte methode wordt het nettoresultaat afgestemd met de nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten.
Gebruik
Het gebruik van de directe cashflow-methode wordt niet algemeen gebruikt door bedrijven. Indirecte cashflow-methode is de populaire en veel gebruikte methode bij het opstellen van kasstroomoverzichten.

Samenvatting - Directe cashflow versus indirecte cashflow

Het verschil tussen directe cashflow en indirecte cashflow-methoden hangt voornamelijk af van de manier waarop de netto cashflow tot stand komt. De resulterende nettocashflow bij beide methoden is vergelijkbaar; De indirecte methode heeft echter de voorkeur van veel bedrijven vanwege de minder gecompliceerde aard ervan. De methode voor het berekenen van de nettokasstroom uit investerings- en financieringsactiviteiten blijft dezelfde, ongeacht of de directe of indirecte methode wordt gebruikt.

Aanbevolen: